Наш адрес: 426004 г.Ижевск ул.Ленина 25


Тел. 78-26-71, 78-04-11, 8(905)877-99-87, 8(904)317-35-99


email: avtoshkola25@yandex.ru